Misschien heb je direct al een beeld bij bewust ouderschap. Of het zegt je helemaal niks. Op zijn minst ben je een beetje nieuwsgierig, want anders was je deze zin nu niet aan het lezen. Je wil graag ouder worden of je ‘hebt’ een kind (of meerdere). Hoe graag je ook wil dat alles soepel verloopt, de realiteit is weerbarstiger. Helemaal niet erg. Maar soms wel lastig. Lees verder en ontdek waarom bewust ouderschap ook voor jou werkt.


Wat is bewust?

Volgens Van Dale is bewust: besef van iets hebbend. Weten dus. Duik je er verder in dan kom je uit bij: bewustzijn hebbend. Dit op zich is al een mooi voorbeeld van wat voor mij bewust is. Niet zomaar één optie voor waar aannemen, maar iets van meerdere kanten bekijken en dan zelf kiezen wat voor jou werkt. Op mijn homepage omschrijf ik bewust als volgt: met oprechte aandacht voor jezelf en je omgeving keuzes maken die passen bij wie jij ten diepste bent. Voor mij is bewust letterlijk aandacht. Om te beginnen voor jezelf. En ook voor de ander, zeker voor je kind(eren). Pas dan kun je in verbinding zijn met elkaar. Een mooie link naar de jou wellicht bekende 3 psychologische basisbehoeften (volgens Luc Stevens) van de mens:

∞ autonomie: we willen graag zelf bepalen wat we doen en hoe we dat doen.
∞ verbondenheid: we willen ons geliefd voelen en contact hebben met andere mensen.
∞ bekwaamheid: we willen dingen doen waar we goed in zijn en die met succes afronden.

Dit zijn de drie dingen die je in basis nodig hebt om je volle potentieel te leven en je als mens verder te ontwikkelen. Jij én je kinderen. Ergo: de dingen die je écht gelukkig maken. Voor mij is bewust dus ook onlosmakelijk verbonden aan jezelf ontwikkelen.

Bewustzijn

De meningen zijn nogal verdeeld over wat bewustzijn is. Een leuk artikel over de zoektocht van een psycholoog aan de Rijksuniversiteit van Groningen lees je hier. Ik trek graag woorden uit elkaar. Dat kan niet met alle woorden, maar met deze juist wel: bewust-zijn. Je bewust zijn van wie je bent, wat je wil en wat je doet. Leef je het leven dat je voor jezelf voor ogen hebt? Ben je je bewust van jouw behoeftes en handel je daarnaar? In het verlengde daarvan ook aandacht voor wat je kinderen écht nodig hebben en wat het effect van jouw houding en gedrag is op hun ontwikkeling. Wat heeft jouw kind nodig om zich optimaal en in haar/zijn volle potentie te ontwikkelen?

Onbewust

Bewust kan alleen maar bestaan door de aanwezigheid van onbewust. Er wordt vaak gezegd dat 90-95% van ons handelen wordt bepaald door het onbewuste. Het is verantwoordelijk voor belangrijke automatische processen zoals ademhalen en het regelen van je hartslag. Je gebruikt je onbewuste brein ook bij het verwerken van grote hoeveelheden informatie en het bevat dan ook een enorme hoeveelheid opgeslagen kennis en ervaringen. Die komen naar boven in de vorm van gedachtes en emoties, creativiteit en inspiratie, herinneringen. Wanneer we slapen is er geen bewustzijn en heeft het onbewuste vrij spel: we dromen. Het onbewuste omvat geestelijke processen die niet zomaar toegankelijk zijn, maar die wel iemands gedrag beïnvloeden. Wanneer die beïnvloeding negatief is, is het handig om de invloed kleiner te maken, lijkt mij. En ja, dan is het nodig om ergens te komen waar pijn, verdriet, woede en angst heersen. Ben je daar doorheen dan is een blokkade opgeheven en ben je weer een stukje vrijer. Een bewuste keuze om het onbewuste op te zoeken.

biondbewust bewustzijn Tilburg Brabant

Bewustzijnsverruiming

Geen zorgen; ik bedoel hiermee niet het tot je nemen van bewustzijnsverruimende middelen. Ik doel er op dat je je bewust mag zijn van je energetische vorm en je energetische verbinding met de mensen om je heen. Die energetische vorm wordt erg bepaald door hoe we ons ontwikkelen als mens. We worden beïnvloed door de omgeving en onze ervaringen. Dat begon ooit klein bij onze ouders en werd groter naarmate jijzelf groeide: school, vrienden, werkomgeving, partners. Het is de vraag of je blijft hangen in je conditionering en socialisering of dat je actief gaat werken aan je eigen ontwikkeling. Dat is niets anders dan jezelf ontdoen van de lagen die om jou heen zijn gevormd: je ont-wikkelen.

Ik geloof dat we allemaal verbonden zijn met een collectief bewustzijn. Een universeel netwerk waarbinnen alle kennis voor ons allemaal beschikbaar is. Sommigen noemen dat Het Veld. Kinderen zijn nog volop aangesloten. Ze zeggen en doen soms dingen die ze eigenlijk onmogelijk kunnen weten. Hoe ouder je wordt hoe meer vervuild je raakt en hoe verder je van deze universele kennis vervreemd raakt. Tenzij je er bewust voor kiest om de verbinding weer op te zoeken. Met liefde, vertrouwen en het onderzoeken van de 7 universele wetten kom je een heel eind.


Wat levert het op?

Heel simpel gezegd: rust, gezondheid en voldoening. Voor de meeste mensen zaken die ze nastreven. Je lichaam, geest en emoties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elk element beïnvloedt het andere. Word je je bewust van negatieve gedachten die je hebt en ga je hier aan werken dan zul je zien dat je gezondheid verbetert. Negatieve (en onbewuste) gedachten slijten namelijk in je brein in en maken karrensporen. Zo ontstaan patronen. Helaas zijn deze patronen niet altijd helpend. Van je partner kun je waarschijnlijk wel een paar van dit soort patronen benoemen. Maar wat zijn jouw disfunctionele patronen?

Wanneer jij als (aanstaande) ouder de blik naar binnen richt, krijgt je zicht op de overtuigingen en opvattingen die je met je meedraagt. Zijn deze van jou of zijn ze gecreëerd door jouw ouders (of generaties daarvoor)? Werkt deze manier van denken voor het leven dat jij wil? Geef je je kinderen de opvoeding waar jij in gelooft of kopieer je klakkeloos (onbewust?) hetgeen je ouders deden? Het is goed om voor jezelf op deze vragen antwoord te geven. Op ontdekkingstocht te gaan naar jouw waarheid. Loskomen van trauma’s uit je kindertijd en niet werkende gedachtepatronen. Écht zijn wie je bent en jezelf op waarde schatten. Een mooie basis om door te geven aan je kind(eren)!

Hoe doe ik dat?

∞ Om te beginnen dus door zicht te krijgen op systemen en patronen in jou. De kern ervan op te zoeken. Afbreken en weer opbouwen. Geloof me, het zo typen kost heel veel minder moeite dan het werk dat ik er zelf mee heb gehad. Je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn talloze professionals die je hierbij kunnen helpen. Accepteer hulp.

∞ Wat je ook helpt, is de gelaagdheid in dingen te gaan zien. Voedsel is bijvoorbeeld zoveel meer dan wat je letterlijk fysiek tot je neemt. Het is ook wat je figuurlijk binnen krijgt: voeding voor je ziel. Door bewust te kijken naar de betekenis van woorden (voorwerpen, lichaamsdelen, gevoelens, activiteiten) ga je ontdekken over wat je doet en waarom je het doet. Als gecertificeerd Kindertolk® kan ik je heel veel vertellen over symboliek.

∞ Kies voor een bezield leven. Zoek contact met je hartenwensen, je diepste verlangens. Wat wil jij?! En maak een realistisch plan om je dromen waar te maken. Kom in de actiestand!

∞ Ga de interne dialoog aan. Wanneer er iets gebeurt wat me raakt, stel ik mezelf de volgende vragen:
– is dit iets van mij of van de ander?
– wat is mijn behoefte op dit moment?
– wat kan ik nu doen om bij mezelf te blijven?

∞ Oordeel niet. Niet over een ander en zeker niet over jezelf. Ben lief voor jezelf 😊

∞ Kies! Kies voor jezelf. Ga staan voor wie je bent. Laat je zien, spreek je uit. Doe het! Het is jouw leven. Niemand anders bepaalt hoe dat er uit ziet.

staan voor wie je bent Tilburg Brabant

Nu jij!

Kies een dag uit om jezelf bewust te observeren. Pik een paar momenten op die dag om bij jezelf in te checken. Dat kan zijn terwijl je aan het werk bent, je in contact bent met iemand, tijdens het spelen of huiswerk maken met je kind, onder het sporten, bij huishoudelijke taken, enz. Kijk of je voor jezelf een reminder aan kan maken. Een item in je agenda, een kruisje op je hand.

Stel je jezelf dan de volgende vragen:
∞ Doe ik hetgeen ik nu doe op de automatische piloot of echt met volle aandacht? Waarom doe ik het zoals ik het doe? Doe ik het zoals ík het echt wil doen?
∞ Wat raakt je? Wat zijn de omstandigheden van dat moment? Wat voel je? Hoe reageer je? Wat doe je?

Je sluit deze dag af door jezelf 2 vragen te stellen:
∞ Wat heb ik vandaag gedaan waar ik écht gelukkig van word?
∞ Wat gaf mij een onaangenaam gevoel? Is er iets dat ik voortaan anders wil doen? Hoe ga ik dat een volgende keer anders doen?

Door dit een dag te doen word je je bewust van je gedrag en eventueel onbehagen daarbij. Laat hetgeen je voelt er zonder oordeel zijn.


Voorbeeld

Van alles wat je je kind(eren) mee wil geven, is het goede voorbeeld zijn het belangrijkst: van jezelf houden, jezelf ontwikkelen en goed voor jezelf zorgen. Goed voorbeeld doet namelijk volgen. En streef geen perfectie na. Fouten maken hoort bij leven, dingen overkomen je. Alles wat gebeurt, is een kans om te laten zien hoe je met situaties om gaat. Dáár leren kinderen van.

Bewust ouderschap draait volledig om jou. Zorg dat je de beste versie van jezelf bent. Eén waar jij tevreden mee bent. Dan profiteren je kind(eren) daar mooi van mee!

biondbewust

Tot slot:
∞ Vond je het artikel de moeite waard dan staat het je uiteraard vrij om het te delen.
∞ Wil je meer blogs lezen, schrijf je dan in voor inspiratie in je inbox.