Voor professionals

Kindertolken als tool binnen het onderwijs,
kinderopvang en zorg

 

Voor professionals

Kindertolken als tool binnen het onderwijs, kinderopvang en zorg

Je werkt met kinderen in de leeftijd 0 tot 8 jaar

PresentChild® Methode

Als Kindertolk® werk ik met professionals binnen het onderwijs, kinderopvang en zorg. Voor kortere of juist lange tijd ben jij betrokken bij de ontwikkeling van een kind. Je vervult een belangrijke rol. Deze methode is bij uitstek geschikt wanneer jij voorbij de bekende methodieken wil kijken. Ik help jou je blik te verruimen en te ontdekken wat het kind jou nu eigenlijk wil vertellen.

Elk gedrag en ziekte is ergens een oplossing voor

Ik inspireer professionals om dieper te kijken naar wat ze bij het kind waarnemen. Kinderen gebruiken hun spel, taal, gedrag of lichamelijke klacht als middel om iets duidelijk te maken aan de mensen om hen heen. Ik vertaal deze boodschap en zo ontdek jij wat je als professional zelf te ontwikkelen hebt. Om zo de kinderen de beste begeleiding te geven.

De PresentChild® Methode draagt al sinds 1994 bij aan het welzijn van kinderen en hun begeleiders. Ik ben geregistreerd Kindertolk® en heb een licentie om te werken volgens:

presentchild methode kindertolk gedragsvertaler Tilburg Brabant
presentchild kinderopvang onderwijs zorgverlening Tilburg Brabant

De voordelen op een rij

 • Unieke werkwijze met zeer positieve resultaten.
 • Kind is niet bij de sessies aanwezig en blijft volkomen onbelast.
 • Kan naast andere trajecten worden ingezet.
 • Kind en begeleider worden er duurzaam beter van.
 • Bewezen methodiek sinds 1994.

Hierbij helpt een Kindertolk®

Ik werk met datgene waar jij met een kind dat je begeleidt tegenaan loopt. Eigenlijk voor alles waarvan jij voelt dat er meer schuilt achter wat zichtbaar is. Enkele voorbeelden:

 • moeite met reguleren emoties
 • niet luisteren
 • onzekerheid
 • faalangst
 • prikkelgevoelig
 • driftbuien
 • agressief
 • depressief
 • pesten of gepest worden
 • ASS, AD(H)D, OCD
 • leerproblemen
 • dyslexie, dyscalculie
 • thuiszitters

Hulp voor het kind en het systeem eromheen

ouderschap-ondersteuning-opvoeden-Tilburg-Brabant

Kinderen hebben wijze levenslessen voor ons volwassenen

Begeleiding kind/ouders

Traject met de ouder(s)

Wanneer een professional constateert dat er bij een kind iets aandacht nodig heeft, kijk ik als  Kindertolk® mee naar wat er speelt. Blijkt het om een signaal voor de ouder(s) te gaan dan kan een Kindertolk® traject worden geadviseerd aan de ouder(s).

Info- of themabijeenkomst

Voor ouders kan er een infobijeenkomst worden georganiseerd. Op een informatieve en interactieve manier maken zij zo kennis met de PresentChild® Methode.

Rondom een specifiek thema kan er een verdiepende bijeenkomst plaatsvinden. Ouders kunnen met elkaar van gedachten wisselen. Ik belicht het betreffende thema vanuit van de PresentChild® Methode.

Inloopspreekuur

Voor ouders die tegen een concrete uitdaging aanlopen met hun kind kan op locatie een vrijblijvend inloopspreekuur bij mij worden aangeboden. Ouders leggen de casus aan mij voor en ik reik ze aan wat een eerste stap kan zijn.

Begeleiding professionals

Info- of themabijeenkomst

Voor professionals kan er een informatieve en interactieve info- of themabijeenkomst worden georganiseerd. Dit kan een eerste introductie van de PresentChild® Methode zijn of een verdieping rondom een thema.

Coaching

Begeleiding ‘on the job’ is een hele waardevolle optie. Ik loop dan mee met de professional met als doel het versterken van het reflectieve vermogen en het optimaliseren van de band met de kinderen. Ik draag de basiskennis van de PresentChild® Methode over, zodat deze kan worden geïntegreerd in de omgang met de kinderen.

Meer informatie

Aan de hand van praktijkvoorbeelden of vragen uit de eigen organisatie laat ik graag zien hoe nauwkeurig kinderen ons spiegelen en wat er gebeurt als wij hun onderliggende boodschap begrijpen en ernaar handelen. Wilt u als organisatie meer informatie over de mogelijkheden? 

Ontdek deze unieke methodiek die verder kijkt dan wat er aan de oppervlakte zichtbaar is 

Je hebt een beroep met een signaleringsfunctie

Vanuit je professie kun jij niet alles oplossen. Het belang van het kind staat absoluut voorop. Laten we hierin de samenwerking opzoeken.

kindertolk kindercoach oudercoach gezinscoach tilburg brabant

Kindertolk Brabant

Kindertolk Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding van ouders en kinderen. Wanneer er iets bij je kind speelt waar je geen grip op krijgt. Je krijgt diepgaande persoonlijke inzichten en handvatten die jou en je kind verder helpen. 

Ik ben geregistreerd Kindertolk® en heb een licentie om te werken volgens:

presentchild methode kindertolk gedragsvertaler Tilburg Brabant

Kindertolk Brabant

De Wanmolen 15
5056 MS Berkel-Enschot
Gemeente Tilburg

06 42246126
info@kindertolkbrabant.nl
kindertolkbrabant.nl

KVK 62196561
BTW NL001697724B94