Kindertolk Brabant gaat zeer zorgvuldig om met de privacygegevens van haar contacten. In deze privacyverklaring veiligheid persoonsgegevens wordt uitgelegd hoe. Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving; General Data Protection Regulation (GDPR). Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kader van de AVG is deze privacyverklaring veiligheid persoonsgegevens op de website geplaatst. Wanneer je bij Kindertolk Brabant een traject aangaat, verklaar je op de hoogte te zijn van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord te gaan.

Inleiding

In deze privacyverklaring veiligheid persoonsgegevens lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Kindertolk Brabant

Je leest op dit moment de privacyverklaring veiligheid persoonsgegevens van Kindertolk Brabant. Dit een bedrijf dat zich richt op coaching van ouders en hun kinderen. Kindertolk Brabant is geregistreerd Kindertolk®. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Kindertolk Brabant verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door biondbewust, neem dan gerust contact op!

info@kindertolkbrabant.nl | 06 42246126
BTW NL001697724B94 | KVK 62196561

Kindertolk Brabant is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door J.M. Vinkx.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door biondbewust. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Kindertolk Brabant via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden. Het gaat om gegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

2. Het versturen van nieuwsbrieven
Kindertolk Brabant stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Kindertolk Brabant. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

3. Analytics
De website van Kindertolk Brabant verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Deze gegevens zijn nodig om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst en om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de belastingdienst. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt omdat biondbewust daar gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
– Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening
– Verbetering van de diensten
– Bescherming van de financiële belangen van biondbewust

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Tijdens een traject kunnen allerlei bijzondere persoonsgegevens en aspecten van jou aan de orde komen, onder meer omdat je die zelf vermeldt in gesprekken of in schriftelijke thuisopdrachten. Kindertolk Brabant verwerkt gegevens die nodig zijn voor je traject. Dit omvat soms ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, geloofsovertuiging, informatie over je gezin.

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens dien je toestemming te geven door middel van een toestemmingsformulier.

Ontvangers

De gegevens die Kindertolk Brabant ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. Strato
De e-mail van Kindertolk Brabant wordt gehost bij Strato. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Strato.

3. Strato
De website en back-ups van deze website worden gehost bij Strato. Gegevens die jij achterlaat op de website van Kindertolk Brabant zijn op de servers van Strato opgeslagen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Kindertolk Brabant, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@kindertolkbrabant.nl

2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Kindertolk Brabant via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Cookies

Kindertolk Brabant gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. biondbewust gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Kindertolk Brabant cookies die je surfgedrag bijhouden, zodat Kindertolk Brabant op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Op Kindertolk Brabant tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken, ga je naar een website buiten Kindertolk Brabant om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Check voor de juiste informatie de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Kindertolk Brabant of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan www.kindertolkbrabant.nl beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Kindertolk Brabant privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Kindertolk Brabant vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Kindertolk Brabant. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Kindertolk Brabant. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Kindertolk Brabant opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Kindertolk Brabant al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Kindertolk Brabant vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Kindertolk Brabant niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Kindertolk Brabant jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@kindertolkbrabant.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Kindertolk Brabant verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Kindertolk Brabant via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Kindertolk Brabant de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Kindertolk Brabant met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Kindertolk Brabant behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Kindertolk Brabant dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Kindertolk Brabant te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

info@kindertolkbrabant.nl | 06 42246126
BTW NL001697724B94 | KVK 62196561

Deze privacyverklaring veiligheid persoonsgegevens is opgesteld op 15 november 2020